Ngọc Anh

cho các số thực dương ab thõa mãn ab >2021a+2022b

cm bdt :a+b>(căn 2021 +căn 2022)^2

 

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 11 lúc 21:44

\(ab>2021a+2022b\)

\(\Rightarrow1>\dfrac{2022}{a}+\dfrac{2021}{b}\ge\dfrac{\left(\sqrt{2022}+\sqrt{2021}\right)^2}{a+b}\)

\(\Rightarrow a+b>\left(\sqrt{2021}+\sqrt{2022}\right)^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trần thành đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Hà
Xem chi tiết
Lê Thị Hương
Xem chi tiết
đào trọng nam
Xem chi tiết
Đỗ Bích Ngọc
Xem chi tiết
Quái Vật
Xem chi tiết
Lê Châu Linh
Xem chi tiết
vũ văn tùng
Xem chi tiết
Minh Thư
Xem chi tiết
Dũng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)