Thanh Nhã Phạm

cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau khi x = 5 thì y = -12

a) Tìm hệ số tỉ lệ a của y đối với x 

b) Hãy biểu diễn y theo x. Tính giá trị của y khi x = 10, x = \(\dfrac{-2}{3}\)

c) Hãy biểu diễn x theo y. Tính giá trị của x khi y = \(\dfrac{-7}{2}\) , y = 21

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 lúc 14:19

a: a=xy=-60

b: y=-60/x

Khi x=10 thì y=-60/10=-6

Khi x=-2/3thì y=-60:(-2/3)=90

c: x=-60/y

Khi y=-7/2 thì x=-60:(-7/2)=60*2/7=120/7

Khi y=21 thì x=-60/21=-20/7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Gia Nhật Nguyên
Xem chi tiết
liloa pham
Xem chi tiết
Thu Hằng
Xem chi tiết
Lê Thanh Nhân
Xem chi tiết
Bao Khanh Luong
Xem chi tiết
dâu cute
Xem chi tiết
Vũ phương linh
Xem chi tiết
Thu Anh
Xem chi tiết
Lê Vũ Anh Khôi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)