Thanh Tam

\(^{ }\)

Cho B = 3 + 3^2 + 3^3 + ... 3^2014+ 3^2015. Chứng minh rằng 2B + 3 là một lũy thừa của 3

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:22

\(B=3+3^2+3^3+...+3^{2014}+3^{2015}\)

=>\(3B=3^2+3^3+3^4+...+3^{2015}+3^{2016}\)

=>\(3B-B=3^2+3^3+3^4+...+3^{2015}+3^{2016}-3-3^2-3^3-...-3^{2014}-3^{2015}\)

=>\(2B=3^{2016}-3\)

=>\(2B+3=3^{2016}\) là lũy thừa của 3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thị Thanh Tâm
Xem chi tiết
Nông Thiên Bảo
Xem chi tiết
Le Duong Minh Thanh
Xem chi tiết
Vũ Thị Phương Linh
Xem chi tiết
nguyen minh
Xem chi tiết
luongngocha
Xem chi tiết
son goku
Xem chi tiết
Hoàng Thị Vân Anh
Xem chi tiết
Đỗ Thị Nở
Xem chi tiết