Nngoc Chucc

Cho ∆ABC vuông tại A .kẻ BD là tia phân giác của góc ABC (D thuộc AC).Trên đoạn BD lấy điểm E sao cho AB=BE A,chứng minh AB =DE B,Trên AB lâý điểm F sao cho AF =EC ,BD vuông góc vs CF

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 1 2023 lúc 21:17

a: Sửa đề: Trên BC lấy E sao cho AB=BE, Chứng minh DA=DE

Xét ΔBAD và ΔBED có

BA=BE

góc ABD=góc EBD

BD chung

=>ΔBAD=ΔBED

=>DA=DE

b: ΔBAD=ΔBED

=>góc BED=90 độ

Xét ΔDAF vuông tại A và ΔDEC vuông tại E có

DA=DE

AF=EC

=>ΔDAF=ΔDEC

=>DF=DC

mà BF=BC

nên BD là trung trực của CF

=>BD vuông góc với CF

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thiên Phước
Xem chi tiết
ngô hữu chính
Xem chi tiết
Bùi Lê Quang Dũng
Xem chi tiết
Tuấn hưng Đỗ
Xem chi tiết
Saad Cat
Xem chi tiết
Tôn Hà Vy
Xem chi tiết
nông thị ngọc thủy
Xem chi tiết
Nothing
Xem chi tiết
Hoàng bình phương
Xem chi tiết
Đỗ Việt Anh
Xem chi tiết