Yoriichi Tsugikuni

Cho △ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB, gọi M là trung điểm của BD.

a) Chứng minh rằng △ABM = △ADM.

b) Kéo dài AM cắt BC tại K. Chứng minh rằng BK = DK.

c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = DC. Chứng minh góc BEK = góc DCK và 3 điểm E; K; D thẳng hàng.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 18:19

a: Xét ΔABM và ΔADM có

AB=AD

BM=DM

AM chung

Do đó: ΔABM=ΔADM

b: ta có: ΔABM=ΔADM

=>\(\widehat{BAM}=\widehat{DAM}\)

=>\(\widehat{BAK}=\widehat{DAK}\)

Xét ΔABK và ΔADK có

AB=AD

\(\widehat{BAK}=\widehat{DAK}\)

AK chung

Do đó: ΔABK=ΔADK

=>BK=DK

c: Ta có: ΔABK=ΔADK

=>\(\widehat{ABK}=\widehat{ADK}\)

Ta có: \(\widehat{ABK}+\widehat{EBK}=180^0\)(hai góc kề bù)

\(\widehat{ADK}+\widehat{CDK}=180^0\)(hai góc kề bù)

mà \(\widehat{ABK}=\widehat{ADK}\)

nên \(\widehat{EBK}=\widehat{CDK}\)

Xét ΔKEB và ΔKDC có

KB=KD

\(\widehat{KBE}=\widehat{KDC}\)

BE=DC

Do đó: ΔKEB=ΔKDC

=>\(\widehat{BEK}=\widehat{CDK}\)

ΔKEB=ΔKDC

=>\(\widehat{BKE}=\widehat{DKC}\)

mà \(\widehat{DKC}+\widehat{BKD}=180^0\)(hai góc kề bù)

nên \(\widehat{BKE}+\widehat{BKD}=180^0\)

=>E,K,D thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
An Bui
Xem chi tiết
Vũ phương linh
Xem chi tiết
Đỗ Thụy Cát Tường
Xem chi tiết
Đỗ Gia Phúc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Hanna Giver
Xem chi tiết
Đức Thiện
Xem chi tiết
Haruka Tenoh
Xem chi tiết
Võ Hùng Nam
Xem chi tiết