Duc a

cho a^2+b^2=c^2=3abc và c+b+c khác 0. Tính giá trị của biểu thức

Akai Haruma
12 tháng 5 lúc 0:00

Tính giá trị của biểu thức gì vậy bạn?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Anh Tuấn
Xem chi tiết
hotboy2002
Xem chi tiết
baek huyn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Sgsdrdg ebay đh durham
Xem chi tiết
Thi Bùi
Xem chi tiết
Conan Kudo
Xem chi tiết
tran thi kim oanh
Xem chi tiết
Phương Bùi Mai
Xem chi tiết
phuong mai
Xem chi tiết