Bùi Nam Khánh

cho A = 1.2+2.3+...+28.29+29.30 hỏi A có chia hết cho 31 không ? Vì sao ?


Các câu hỏi tương tự
Hà Khánh Ngân
Xem chi tiết
NGUYENTHANHTHAO
Xem chi tiết
A Toi Mua
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Moon xD Beautiful
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
masrur
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Tùng
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Khánh An
Xem chi tiết