my tran

cho 8,4 gam MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCL .Thể tích khí C02 thu được (đktc) là : a)22,4 lít ; b)4,48 lít ;c)6,72 lít ;d)2.24 lít

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 21:22

\(n_{MgCO_3}=\dfrac{8,4}{84}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: `MgCO_3 + 2HCl -> MgCl_2 + CO_2 + H_2O`

Theo PT: `n_{CO_2} = n_{MgCO_3} = 0,1 (mol)`

`=> V_{CO_2} = 0,1.22,4 = 2,24 (l)`

`=> D`

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Anh T.
Xem chi tiết
chauanh is hereeee
Xem chi tiết
Jess Nguyen
Xem chi tiết
Crush Mai Hương
Xem chi tiết
༺Monster༒Hunter༻
Xem chi tiết
Trần Công Duy Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
phạm trang
Xem chi tiết
nhunhi
Xem chi tiết
nhunhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)