Duy Trung Trần

Cho 4 điểm A,B,C,D. trong đó có 3 điểm ACD thẳng hàng.hãy vẽ các đường thẳng đi qua các điểm đó.có bao nhiêu đường thẳng.đó là những đường thẳng nào

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:10

 

loading...

Có 4 đường, đó là AB,CB,DB,AD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Huy
Xem chi tiết
Hằng Xuka
Xem chi tiết
Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Thánh cao su
Xem chi tiết
Hằng Xuka
Xem chi tiết
Hằng Xuka
Xem chi tiết
Trung Nguyen
Xem chi tiết
pham thi ha nhi
Xem chi tiết
bi
Xem chi tiết