37.Lê Thùy Trâm 8/8

cho 23,6g hỗn hợp gồm NAOH và CU(OH)2 tác dụng vừa đủ với dd HCL thu được 32,85g các muối clorua. tính khối lượng mỗi hidroxit trong hỗn hợp

Kudo Shinichi
18 tháng 3 2022 lúc 14:41

Gọi nNaOH = a (mol); nCu(OH)2 = b (mol) 

=> 40a + 98b = 23,6 (1)

PTHH:

NaOH + HCl -> NaCl + H2O

a ---> a ---> a

Cu(OH)2 + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O

b ---> 2b ---> b

=> 58,5a + 135b = 32,85 (2)

Từ (1)(2) => a = 0,1 (mol); b = 0,2 (mol)

mNaOH = 0,1 . 40 = 4 (g)

mCu(OH)2 = 23,6 - 4 = 19,6 (g)

Bình luận (0)
Hồ Nhật Phi
18 tháng 3 2022 lúc 15:15

Gọi a (mol) và b (mol) lần lượt là số mol của NaOH và Cu(OH)2 trong hỗn hợp ban đầu.

Ta có: 40a+98b=23,6 (1).

Lại có: 58,5a+135b=32,85 (2) (muối clorua gồm NaCl và CuCl2).

Giải hệ phương trình gồm (1) và (2), ta suy ra a=0,1 (mol) và b=0,2 (mol).

Khối lượng mỗi hidroxit trong hỗn hợp ban đầu là:

mNaOH=0,1.40=4 (g).

m\(Cu\left(OH\right)_2\)=0,2.98=19,6 (g).

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
8C Quyền
Xem chi tiết
The Moon
Xem chi tiết
Handy
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Rô
Xem chi tiết
Tạ Vân Anh
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết
Tạ Vân Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tuấn Anh Studio
Xem chi tiết