Ánh Mai Ngọc

 

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng 2/3  chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật?

b) Người ta lấy một phần đất để trồng hoa. Biết 3/5 diện tích trồng hoa là 240m2. Tính diện tích đất trồng hoa.

 

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 6 2023 lúc 1:09

a: Chiều rộng là 60*2/3=40m

Diện tích là 60*40=2400m2

b: Diện tích đất trồng hoa là 240:3/5=400m2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minki 2k7
Xem chi tiết
Hạnh Hồng
Xem chi tiết
Ngô Ngân
Xem chi tiết
ánh ngọc
Xem chi tiết
Hong Nguyen
Xem chi tiết
lethimaianh
Xem chi tiết
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
Phan THị Việt KHuê
Xem chi tiết
Freddy _vn
Xem chi tiết