Hướng dẫn soạn bài Lão Hạc - Nam Cao

Nguyễn Thị Bình Yên

Chia sẻ cảm nghĩ về lớp hok của em vs các bạn.Sử dụng ít nhất 2 từ tượng thanh và 2 từ tượng hình

Bé Của Nguyên
29 tháng 9 2017 lúc 20:26

đoạn văn hả bạn

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Quân Vũ
Xem chi tiết
Bảo Lê Huỳnh Quốc
Xem chi tiết
Nhân Đào
Xem chi tiết
Mai Huỳnh
Xem chi tiết
lê minh
Xem chi tiết
Nam Truong Van
Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Giao
Xem chi tiết
Cherry Trần
Xem chi tiết
Tú Anh Phan
Xem chi tiết