Hướng dẫn soạn bài Lão Hạc - Nam Cao

Nhân Đào

Viết đoạn văn về suy nghĩ của em về cái chết của Lão Hạc có sử dụng từ tượng hình , từ tượng thanh

Giúp mik vs mai ik hx r !!!!!!!!

bê trần
15 tháng 9 2017 lúc 18:37

thamk khảo bài mk nha!

- Cái chết đau đớn của lão Hạc:

+ Cái đói cái khổ đã cướp đi tính mạng của ông, một xã hội bị bần cùng hóa con người không có một chút lương tựa.

+ Ông đã đau đớn và bệnh tật nặng nên cái chết của ông cũng được coi là một cuộc giải thoát.

+ Ông chết đi là đang thoát khỏi cái nghèo khổ, cái túng thiếu.

+ Cái chết của ông đã có một giá trị tố cáo sâu sắc, những bọn quan lại sống không nhân tính để nhân dân lầm than đói khổ.

- Lão Hạc không muốn hàng xóm nghèo phải phiền lụy về cái xác già của mình, đã gửi lại ông giáo toàn bộ số tiền dành nhìn ăn nhịn tiêu của lão để nhờ ông giáo đem ra, nói với hàng xóm lo giúp cho lão khi lão chết. Con người hết sức hiền hậu ấy cũng là con người hết sức tự trọng, quyết không nhận của bố thí, chỉ biết sống bằng bàn tay lao động của mình. Lão là con người coi trọng nhân phẩm hơn cả cuộc sống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Huỳnh
Xem chi tiết
lê minh
Xem chi tiết
Lê ngọc bảo phối
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt 8/1
Xem chi tiết
Bảo Lê Huỳnh Quốc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bình Yên
Xem chi tiết
Hoàng Thị Huyền Vy
Xem chi tiết
Bình Lê
Xem chi tiết
trần thị thảo mai
Xem chi tiết