Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 587
Số lượng câu trả lời 259
Điểm GP 8
Điểm SP 69

Người theo dõi (173)

Đang theo dõi (7)