Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (4)

Nguyệt Băng
Fan TFBOYS

Đang theo dõi (3)

Fan TFBOYS

Dòng thời gian