Hướng dẫn soạn bài Lão Hạc - Nam Cao

Nam Truong Van

-móm mém, huhu, ư ư,xồng xộc , vất vả, rũ rượi ,xộc xệch, song soc.

[1] trong các từ in đậm trên, nhưng từ nào gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái sự vật ; những từ nào mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người?

[2]những từ gợi tả hình ảnh ,dáng vẻ, trạng thái hoặc mô phỏng âm thanh như trên có tác dụng gì trong văn miêu tả và văn tự sự ?

[3] từ đó, hãy cho biết thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh và tác dụng của chúng trong văn miêu tả và tự sự ?

Trần Thị Bích Trâm
13 tháng 9 2017 lúc 19:43

[1] móm mém, vất vả, rũ rượi, xộc xệch, song soc

[2] huhu, ư ư, xồng xộc

[3] -Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.

- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người, động vật.

Bình luận (0)
Vũ Kiều Trang
13 tháng 9 2017 lúc 20:13

-những từ gợi tả hình ảnh,dáng vẻ,trạng thái sự vật là;móm mém,xồng xộc,vất vả,rủ rượi,xộc xệch,sòng sọc

-những từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên,của con người là:hu hu,ư ư

-những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái, hoặc mô phỏng âm thanh rất có tác dụng trong văn miên tả và văn tự sự.Các từ này gợi ra những cảm xúc suy nghĩ hoặc tưởng tượng hình dung ra sự vật mà nhà văn và tác phẩm muốn diễn tả

-từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh dáng vẻ hoạt động trạng thái của sự vật.Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên của con người.Từ tượng hình, từ tượng thanh do có chức năng gợi hình và mô phỏng âm thanh cụ thể, sinh động như trong cuộc sống nên có giá trị biểu cảm cao. Nó thường được dùng trong văn miêu tả và tự sự. Phần lớn, từ tượng hình và từ tượng thanh là những từ láy.Mỗi khi xuất hiện trong thơ, nó khiến cho thơ giàu hình tượng, cảm xúc thơ ấn tượng, thi vị, gần gũi với âm nhạc.

Bình luận (4)
Taehyung Kim
15 tháng 9 2017 lúc 21:19

[1]-Từ tượng hình:Móm mém,xồng xộc,vật vã,rũ rượi,xộc xệch.

-Từ tượng thanh:Huhu,ư ư song soc

[2]-Từ tượng thanh làm cho bài văn,đoạn văn thêm sinh động,thú vị hơn.

-Từ tượng hình giúp người đọc hình dung được nhân vật có trạng thái,dáng vẻ và hình ảnh ntn

[3]-Từ tượng hình là những từ gợi tả hình ảnh,dáng vẻ,trạng thái của sự vật.

-Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên,của con người.

-Từ tượng hình,từ tượng thanh gợi được hình ảnh,âm thanh cụ thể,sinh động,có giá trị biểu cảm cao;thường dùng trong văn miêu tả và tự sự.

Bình luận (3)
Trần Như Hiền
23 tháng 9 2017 lúc 18:58

(1)

- Từ tượng thanh: huhu, ư ử. Đây là những từ thể hiện tiếng khóc đáng thương của Lão Hạc, từ tượng thanh này có tác dụng thấu hiểu được sự đau đớn, dằn vặt của Lão Hạc.

- Từ tượng hình: móm mém, xồng xộc, rũ rượi, xộc xệch, sòng sọc. Những hình ảnh đáng thương của Lão Hạc đã thể hiện sự đau khổ nghèo khó của người nông dân trước cách mạng.

(2) - Từ tượng hình là từ miêu tả trạng thái tính chất của sự vật, sự việc nó giúp cho người đọc hiểu được nội dung va tính chất của hoạt động đó.

- Từ tượng thanh là từ miêu tả về âm thanh cũng cho biết trạng thái của sự vật…

Bình luận (0)
Trinh Phạm
24 tháng 9 2017 lúc 20:37

Những từ gửi tả hình ảnh dáng vẻ trạng thái của sự vật là móm mém, xồng xộc , rũ rượi , xộc xệch, sòng sọc. Những từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên của con người là huhu, ư ử 2)Những tư gửi tả hình ảnh dáng vẻ trạng thái hạt mô phẩm âm thanh như trên có tác dụng làm cho văn Tự sự , văn tự sự sinh động hơn hay hơn. 3)Từ tượng hình là từ Từ tượng hình là từ gửi tả dáng vẻ trạng thái của sự vật Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh tự nhiên của con người

Bình luận (0)
Hà Đặng Hưũ
28 tháng 9 2017 lúc 19:17

(1)những từ gợi tả hình ảnh,dáng vẻ,trạng thái sự vật:

+móm mém

+vật vã

+rũ rượi

+xộc xệch

+sòng sọc

(2)những từ gợi tả hình ảnh,dáng vẻ, trạng thái:

+hu hu

+ư ử

+xồng xộc

(3)+từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ,trạng thái của sự vật

+từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên của con người, động vật

Bình luận (0)
Yến Ngân
2 tháng 10 2020 lúc 21:58

Hướng dẫn soạn bài Lão Hạc - Nam Cao

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Thủy Cherry
Xem chi tiết
nguyễn anh
Xem chi tiết
Bảo Lê Huỳnh Quốc
Xem chi tiết
Uh Baby
Xem chi tiết
Mai Huỳnh
Xem chi tiết
Nhân Đào
Xem chi tiết
Phạm Gia Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt 8/1
Xem chi tiết
Quân Vũ
Xem chi tiết