Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 2
Điểm SP 61

Người theo dõi (27)

Võ Minh Tiến
Phan Ngọc Mai
lâm mỹ ngọc
Dương Như
Phạm Hoàng Phan

Đang theo dõi (10)

Lộc Khánh Vi
Hà Yến Nhi
Ngáo Huy
Truong Thuy Van