Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 147
Số lượng câu trả lời 1374
Điểm GP 262
Điểm SP 1368

Người theo dõi (679)

Lộc Nguyễn
Hạ Vy
Nguyễn Mai
Đỗ Trúc Uyên

Đang theo dõi (770)

Kaneki ken
Nguyễn Mai
Toyama Kazuha

Dòng thời gian