Quỳnh Giang

câu tường thuật 

Poets have mentioned the ao dai in poems and sngs for centuries

The ao dai ...................................................................................................

Hoàng Hạnh Nguyễn
4 tháng 11 lúc 22:12

has been mentioned in poems and songs by poets for centuries

Bình luận (0)
Taeui
4 tháng 11 lúc 22:18

the ao dai have been mentioned by poets in poems and sngs for centuries

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Luminos
Xem chi tiết
Luminos
Xem chi tiết
Hưng Lâm
Xem chi tiết
Bảo Huỳnh Kim Gia
Xem chi tiết
Logan
Xem chi tiết
22.Nguyễn Tây Phi 9/3
Xem chi tiết
tamanh nguyen
Xem chi tiết
Thắng Đẹp Trai
Xem chi tiết
Minh Đức
Xem chi tiết
mymydung hoang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)