Hải Trần Hoàng

câu c bài 4 ạ khó quáloading...

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 11 lúc 23:02
Tứ giác DNHM là hình chữ nhật \(\Rightarrow\widehat{DMN}=\widehat{DHN}\)Mà \(\widehat{DHN}=\widehat{DCA}\) (cùng phụ \(\widehat{HDN}\))\(\Rightarrow\widehat{DMN}=\widehat{DCA}\)\(\Rightarrow\Delta_VMDN\sim\Delta_VCDA\left(g.g\right)\)\(\Rightarrow\dfrac{DM}{DC}=\dfrac{DN}{DA}=\dfrac{DH}{AC}\)\(\Rightarrow\dfrac{S_{BAC}}{S_{DMN}}=\dfrac{\dfrac{1}{2}AB.BC}{\dfrac{1}{2}DM.DN}=\dfrac{DC.DA}{DM.DN}=\left(\dfrac{AC}{DH}\right)^2=\dfrac{AC^2}{DH^2}\)Trong tam giác vuông ADC với đường cao DH, áp dụng hệ...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
I
Xem chi tiết
god
Xem chi tiết
Đinh Xuân Thiện
Xem chi tiết
Đặng Tài Minh
Xem chi tiết
bolyl vc dtntsp
Xem chi tiết
Kim Taewon
Xem chi tiết
Lương Song Hoành
Xem chi tiết
none
Xem chi tiết
Lê Văn Hiền
Xem chi tiết
Phạm Lê Bình Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)