Lê Hương Lài

Câu 74) khi cho 13g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Khối lượng muối ZnCl2 đc tạo thành trong phản ứng này là?
Câu 69) có những chất sau: Cu(OH)2, Cu, Na2SO3, NaCl, CaO, MgO, Lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl, có những hiện tượng gì?
Câu 99) dung dịch chứa 7,4g canxi hiđroxit hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí cacbonđioxit ( đo ở đktc) . Khối lượng CaCO3 tạo thành sau phản ứng là:
A. 5,1 g
B. 10g
C. 5g
D. 4,9g

hnamyuh
20 tháng 6 2021 lúc 16:21

Câu 69  :

- Cu(OH)2 tan dần, xuất hiện dung dịch xanh lam

$Cu(OH)_2 + 2HCl \to CuCl_2 + 2H_2O$

- Cu không phản ứng với HCl

- Na2SO3 tan dần, xuất hiện khí mùi hắc

$Na_2SO_3 + 2HCl \to 2NaCl + SO_2 + H_2O$

- NaCl tan dần,tạo thành dung dịch không màu

- CaO tan dần, tạo thành dung dịch không màu

$CaO + 2HCl \to CaCl_2 + H_2O$

- MgO tan dần, tạo thành dung dịch không màu

$MgO + 2HCl \to MgCl_2 + H_2O$

Bình luận (0)
hnamyuh
20 tháng 6 2021 lúc 16:06

Câu 74 :

$n_{Zn} = \dfrac{13}{65} = 0,2(mol)$
$Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2$

Ta thấy :

$n_{Zn} : 1 > n_{HCl} : 2$ nên Zn dư

$n_{ZnCl_2} = \dfrac{1}{2}n_{HCl} = 0,15(mol)$
$m_{ZnCl_2} = 0,15.136 = 20,4(gam)$

Bình luận (0)
hnamyuh
20 tháng 6 2021 lúc 16:29

Câu 99 :

$n_{Ca(OH)_2} = 0,1(mol) > n_{CO_2} = \dfrac{1,12}{22,4} = 0,05(mol)$

nên Ca(OH)2 dư

$Ca(OH)_2 + CO_2 \to CaCO_3 + H_2O$
$n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = 0,05(mol)$
$m_{CaCO_3} = 0,05.100 = 5(gam)$

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Duy Phúc
Xem chi tiết
level max
Xem chi tiết
8/3 hoàng anh
Xem chi tiết
nguyễn kỳ an
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Trường An
Xem chi tiết
Hồng Nhung_8B
Xem chi tiết
Hồng Nhung_8B
Xem chi tiết
trịnh thị hải yến
Xem chi tiết