Đạt Dương Tiến (2k10)

Câu 7:  Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu là quá trình

A. Tập trung ruộng đất thành những lãnh địa lớnB. Chia tách đế quốc Rôma cổ đại thành nhiều vương quốc nhỏC. Xác lập quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nôD. Hình thành các vương quốc phong kiến
Long Sơn
22 tháng 11 lúc 20:58

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
huỳnh kim kha
Xem chi tiết
Quốc Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng
Xem chi tiết
Long Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Thy Le Vo Khanh
Xem chi tiết
Thy Le Vo Khanh
Xem chi tiết
Phan Huy Bằng
Xem chi tiết
Chi Phạm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)