lê trần lan anh

câu 6: dùng vòng lặp for...do hoặc while...do viết chương trình tính và in ra tổng sau: s=1+1/2+1/3+....+1/50

giải giúp em ạ

 

Kiều Vũ Linh
20 tháng 3 lúc 12:24

Var i:integer;

s:real;

Begin

For i:=1 to 50 do

s:=s + 1/i;

Write('Tong la ',s:10:2);

Readln;

End.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê trần lan anh
Xem chi tiết
Trường Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Phương Uyên
Xem chi tiết
Khánh Hoàng
Xem chi tiết
neon
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Huỳnh Khôi Nguyên
Xem chi tiết
Huy Đại Ca
Xem chi tiết
Khánh Hoàng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)