Nguyễn Tiến Dũng

Câu 4 Tại sao kim loại phải có tay cầm dài hơn lưỡi kéo
A Để giảm lực lên tay cầm , ta giảm chiều dài
B Để tăng lực tay cầm , ta giảm chiều dài
C Để giảm lực lên tay cầm , ta tăng chiều dài
D Để tăng lực lên tay cầm , ta tăng chiều dài

Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 4 lúc 19:20

Câu 4 Tại sao kim loại phải có tay cầm dài hơn lưỡi kéo
A Để giảm lực lên tay cầm , ta giảm chiều dài
B Để tăng lực tay cầm , ta giảm chiều dài
C Để giảm lực lên tay cầm , ta tăng chiều dài
D Để tăng lực lên tay cầm , ta tăng chiều dài

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Phúc
7 tháng 4 lúc 20:32

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột nhiên buông tay ra. Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn? Lực đó có phương chiều như thế nào?

Hoàng Đức Long

Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo?

Hoàng Đức Long

Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1 ; lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là F’1 ; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F2 ; lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là F'3. Hai lực nào là hai lực cân bằng ?

A. các lực F1 và F’1

B. các lực F2 và F’2

C. các lực F1 và F2.

D. cả ba cặp lực kể trên

Hoàng Đức Long

Để giảm độ lớn của lực kéo một vật nặng lên sàn ô tô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta có thể

A. tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng

B. giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng

C. tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng

D. giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng

Hoàng Đức Long

Trong 4 cách sau

1. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

2. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

3. Giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng.

4. Tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.

Cách nào làm giảm lực kéo khi đưa vật lên cao bằng mặt phẳng nghiêng

A. Cách 2 và 4

B. Cách 1 và 3

C. Cách 2 và 3

D. Cách 1 và 4

Hoàng Đức Long

Để đo độ lớn của lực bằng lực kế, ta phải cầm lực kế sao cho:

A. Cầm vào vỏ lực kế, sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực

B. Cầm vào vỏ lực kế, sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phương của lực

C. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế hợp với những phương của lực một góc 60 0  

D. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phương nằm ngang

Hoàng Đức Long

Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1 ; lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là F’1 ; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F2 ; lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là F’2. Hai lực nào là hai lực cân bằng ?

A. các lực F1 và F’1

B. các lực F2 và F’2

C. các lực F1 và F2

D. cả ba cặp lực kể trên

Hoàng Đức Long

Chọn cụm từ thích hợp: biến dạng, biến đổi chuyển động của để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm (1)... xe.

b. Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn đang chạy đã làm (2)... xe.

c. Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3)... hòn bi.

d. Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4)... lò xo.

Hoàng Đức Long

Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN