hoàng thị thanh hoa

Câu 4. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

A. Nhóm cá. B. Nhóm chân khớp.       C. Nhóm giun.D. Nhóm ruột khoang.

Câu 5. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

A. Hoang mạc.B. Rừng ôn đới. C. Rừng mưa nhiệt đới.   D. Đài nguyên.

Câu 6.Vật liệu nào sau đây được làm lốp xe, đệm?

     A. Nhựa.                     B. Thủy tinh.              C. Cao su.                   D. Kim loại.

Câu 6: C

Câu 5: C

Câu 4: B

Bình luận (0)
Hello!
5 tháng 5 lúc 21:10

Câu 4: B. Nhóm chân khớp là nhóm động vật có số lượng loài lớn nhất.

Câu 5: C. Rừng mưa nhiệt đới là sinh cảnh có đa dạng sinh học lớn nhất.

Câu 6: C. Cao su được sử dụng để làm lốp xe và đệm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Aono Morimiya acc 2
Xem chi tiết
Dương Minh Hằng
Xem chi tiết
Chồn Đi Lùi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đỗ Anh Thư
Xem chi tiết
112233445566
Xem chi tiết
tran thu phuong
Xem chi tiết
Le Tra
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
nguyen ngoc minh
Xem chi tiết