Ngân Hà

Câu 2. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam như thế nào?

Câu 3. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
21.Như Nguyễn
Xem chi tiết
shizami
Xem chi tiết
Hàn Đông
Xem chi tiết
Tina
Xem chi tiết
Tina
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)