Nguyễn Tiến Dũng

Câu 2 Câu nào đúng khi nói về ròng rọc động

A . Giúp thay đổi hướng của lực kéo

B Lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật

C giúp tăng độ lớn của lực kéo

D giúp thay đổi cả hướng và độ lớn của lực

Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 4 lúc 18:57

Câu 2 Câu nào đúng khi nói về ròng rọc động

A . Giúp thay đổi hướng của lực kéo

B Lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật

C giúp tăng độ lớn của lực kéo

D giúp thay đổi cả hướng và độ lớn của lực

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?

A. ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực

B. ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực

C. ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực

D. ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực

Hoàng Đức Long

Giải ô chữ

Giải bài tập Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Theo hàng ngang:

1. Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi độ lớn của lực (11 ô).

2. Dụng cụ đo thể tích (10 ô).

3. Phần không gian mà vật chiếm chỗ (7 ô).

4. Loại dụng cụ giúp con người làm việc dễ dàng hơn (12 ô).

5. Dụng cụ giúp làm thay đổi cả độ lớn và hướng của lực (15 ô).

6. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật (8 ô).

7. Thiết bị gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định.

Hoàng Đức Long

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a. Ròng rọc (1) ... có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b. Dùng ròng rọc (2) ... thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Hoàng Đức Long

Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. ròng rọc cố định

B. ròng rọc động

C. mặt phẳng nghiêng

D. đòn bẩy

Hoàng Đức Long

Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể

A. tăng cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao

B. giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao

C. giữ nguyên hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao

D. thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao

Hoàng Đức Long

Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. Ròng rọc cố định.

B. Ròng rọc động.

C. Mặt phẳng nghiêng.

D. Đòn bẩy.

Hoàng Đức Long

Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. Ròng rọc cố định

B. Ròng rọc động

C. Mặt phẳng nghiêng

D. Đòn bẩy

Hoàng Đức Long

Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực

A. Ròng rọc động

B. Ròng rọc cố định

C. Đòn bẩy

D. Mặt phẳng nghiêng

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN