Nguyễn Văn Toàn

câu 1Dưới đây gồm những hình nào ?

 

 

Hồng Nhan
19 tháng 11 lúc 16:24

hình tam giác, hình thoi, hình bình hành, hình thang, hình lục giác

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
#Bún...!!!
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Hà Mi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lưu Uyên Nhi
Xem chi tiết
MinhDucを行う
Xem chi tiết