xin vĩnh biệt lớp 9

câu 10 là điền mạo từ thích hợp vào các chỗ trống 

(.I_CAN_FLY.)
21 tháng 2 2023 lúc 22:21

10.a-Ø-the-the-the-the

Bài 7

1.Ø excursions

2.the resort

3.a tour guide

4.Ø sightseeing

5.the-destinations

6.a souvenir

7.Ø accommodations

8.a cruise

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vlogs LTB
Xem chi tiết
NinhTuấnMinh
Xem chi tiết
Jackbroun23
Xem chi tiết
Lãnh Hàn Thiên Minz
Xem chi tiết
H.T.B.Ngoc
Xem chi tiết
Trần Thanh Vân
Xem chi tiết
Trang Huyền
Xem chi tiết
Linh Linh
Xem chi tiết
Dương Tiến Dũng
Xem chi tiết