Anh Ngọc

Cách nhận biết các khí etilen co2 và axetilen

Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 20:20

- Dẫn từng khí qua dd Ca(OH)2 dư.

+ Xuất hiện kết tủa trắng: CO2.

PT: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_{3\downarrow}+H_2O\)

+ Không hiện tượng: C2H4, C2H2. (1)

- Dẫn khí nhóm (1) qua dd AgNO3/NH3.

+ Xuất hiện kết tủa vàng: C2H2.

PT: \(C_2H_2+2AgNO_3+2NH_3\rightarrow Ag_2C_{2\downarrow}+2NH_4NO_3\)

+ Không hiện tượng: C2H4.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Diễm My
Xem chi tiết
Linh Phạm
Xem chi tiết
Phạm Bích Phượng
Xem chi tiết
xD Giap
Xem chi tiết
LÊ PHƯƠNG THẢO
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Huyền Trần
Xem chi tiết
Ánh Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)