Trần Minh Thư
các bạn giải mình bài này với ạ : cho một bao gạo có ghi 10kg với cái cân đồng hồ có giới hạn đo 5kg hoạt động tốt ,nhưng chỉ còn thấy vạch số 0kg và gạch 4kg,kim đang chỉ đúng số 0kg .Nêu cách làm thế nào mà chỉ một lần cân duy nhất ta lấy được 9 kg gạo từ bao đó ( biết đĩa cân chứa được hơn 1,2kg gạo vẫn không bị tràn ra ngoài .Được phép dùng compa và thước)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Nam Nguyễn
Xem chi tiết
To Uyen Bui
Xem chi tiết
Vũ Thị Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Thoan Nguyen Thi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Xem chi tiết
M r . V ô D a n h
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Đào Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết