Hồ Thị Trà My

C1:  Sắp xếp các bước để chọn hướng trang (Orientation)

a. Nháy chuột chọn Orientation và chọn hướng trang đứng Portrait

b. Tìm Page Setup

c. Nháy chuột chọn Page layout

Trật tự sắp xếp đúng là:

A. c  - b - a

B. c  - a - b

C. b - c - a

D. b - a – c

 

c2: Khi sử dụng Internet việc làm nào sau đây được khuyến khích?

A.Mở thư điện tử khi chưa rõ nguồn gốc

B.Truy cập vào trang web có nội dung không lành mạnh

C.Vào các trang Web để tìm tư liệu học tập

D. Liên tục vào các trang xã hội để truy cập thông tin

Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 19:55

C1: A

c2: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mia Mia
Xem chi tiết
Nguyễn Tạ Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
hoàng diệu linh trần
Xem chi tiết
Tran Ba Hai Anh
Xem chi tiết
hoàng diệu linh trần
Xem chi tiết
ngọc ánh
Xem chi tiết
ngọc ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Tạ Khánh Ngọc
Xem chi tiết