Nguyễn Ngọc k10

BT4: Thu gọn, chỉ ra phần hệ số và tìm bậc của các đơn thức sau:

a, -x^3y^4z^5.(-2)

b, -2xy^2xy^2z.3^2

c, 6xyxy^3.(-6)

d, -xy^2z.(-5)x^2yz^2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 lúc 11:35

a: =-2x^3y^4z^5

Hệ số: -2

Bậc: 12

Biến: x^3;y^4;z^5

b; =-18x^2y^4z

hệ số: -18

Bậc: 7

biến: x^2;y^4;z

c: =-36x^2y^4

hệ số: -36

bậc: 6

Biến; x^2;y^4

d: =5x^3y^3z^3

hệ số: 5

Bậc: 9

biến: x^3;y^3;z^3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc k10
Xem chi tiết
Bí Ẩn :))
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc k10
Xem chi tiết
dragon blue
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc k10
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc k10
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc k10
Xem chi tiết
Như Quỳnh Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyệt Ánh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)