Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

bê trần

Bình viết : x2 - 12x + 36 = ( x - 6 )2

Minh viết : x2 - 12x +36 = ( 6 - x )2

Hương nêu nhận xét : Minh viết sai, Bình viết đúng. Sơn nói : qua ví dụ trên mình rút ra được một hằng đẳng thức rất đẹp!

Hãy nêu ý kiến của em. Sơn rút ra được hằng đẳng thức nào?

help me!!!!!!!!mai cóa tiết rùikhocroi

Trịnh Ngọc Hân
28 tháng 8 2017 lúc 14:25

Theo em thì Bình đúng và Minh cũng đúng.

Chúng ta có hằng đẳng thức sau:

\(\left(A-B\right)^2=\left(B-A\right)^2\)

Nghĩa là:

\(\left(x-6\right)^2=\left(6-x\right)^2\) \(=x^2-12x+36\)

Bạn học tốt nhé!

Bình luận (0)
bê trần
26 tháng 8 2017 lúc 10:01

giúp mk vs nha sách vnen trang 14khocroi

Bình luận (0)
DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG
28 tháng 8 2017 lúc 18:23

Bình phương của 1 hiệu

Bình luận (1)
Lò Đỉn
8 tháng 9 2017 lúc 21:58

Cả 2ng đều đúng vì (x - 6 )2 = (6-x)2. Còn phần dưới thì do not know !!!

Bình luận (0)
thắng lê sỹ
15 tháng 9 2017 lúc 17:08

(x-6) và (6-x) là hai số đối nhau và khi bình phương cả hai số thì chúng bằng nhau nên ta rút đc kết luận:(A-B)2=(B-A)2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Cầm Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Hien le Thi
Xem chi tiết
Vi Nguyễn
Xem chi tiết
Alicia
Xem chi tiết
gay phan
Xem chi tiết
thai manxuan
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Thu
Xem chi tiết
kkkk
Xem chi tiết
Trần Khánh Linh
Xem chi tiết