Ha Tran

Biểu thức 1/√x+3 xác định khi

ĐKXĐ: \(\sqrt{x}+3\ne0;x>=0\)

=>x>=0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Thơ Nguyễn
Xem chi tiết
nood
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Diệp An Nhiên
Xem chi tiết
Dung Vu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoàng Đức Thịnh
Xem chi tiết
Dương Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết