Pham Trong Bach

Biết parabol (P): y = a x 2 + 2x + 5 đi qua điểm A (2; 1). Giá trị của a là:

A. a = -5

B. a = -2

C. a = 2

D. Một đáp án khác

Cao Minh Tâm
24 tháng 4 2019 lúc 9:15

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Phương
Xem chi tiết
anh anh
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Minh Thư
Xem chi tiết
Huy Hoàng Nguyễn
Xem chi tiết
PHÙNG MINH KHOA
Xem chi tiết
PHÙNG MINH KHOA
Xem chi tiết
Kathy Trần
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Dung Tịch
Xem chi tiết