ĐNTÂM

BIẾN TRỞ CON CHẠY ĐƯỢC LÀM BẰNG NICROM CÓ TIẾT ĐIỆN ĐIỀU LÀ 0,55 MM2 ĐIỆN TRỞ SUẤT 1,1,10-mũ6 GỒM 500 VÒNG CUẤN QUAN LỌ SỨ CUỘN TRÒN ĐƯỢC ĐƯỜNG KÍNH 2cm

a; tính điện trở cực đại của biến trở?

b; tính chiều dài của lõi sứ ?

giúp mik với.


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Thành Đạt Dương
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Tấn Tài Huỳnh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
phạm hoàng anh khoa
Xem chi tiết
Nho cou...:(((
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)