32.Lê Thị Thu Thảo

Biến là gì? Trình bày cách khai báo biến. Cho ví dụ minh họa

MinhLe
16 tháng 12 2021 lúc 15:43

Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

Cách khai báo biến:

Var <tập biến>: <kiểu dữ liệu>;

Ví dụ:

Var a,b: integer;

t: real;

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Văn Nguyễn Bảo Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)