Nguyễn Hải Anh

Bài1 :Tính thuận tiện (1,1 + 1,2 + 1,3 + ... + 11,9 ) × (123,5 - 24,7x5)

Team LCPT
Hôm kia lúc 16:16

\(\left(1,1+1,2+1,3+1,4+...+1,9\right)\times\left(123,5-24,7\times5\right)\)

\(=\left[\left(1,1+1,9\right)+\left(1,2+1,8\right)+\left(1,3+1,7\right)...+1,5\right]\times\left(123,5-24,7\times5\right)\)

\(=\left(3+3+3+3+1,5\right)\times\left(123,5-123,5\right)\)

\(=12,5\times0\)

\(=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn huyền trang
Xem chi tiết
lê thị hiền
Xem chi tiết
Hoàng Nhật Minh
Xem chi tiết
lê thị hiền
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyên quang binh
Xem chi tiết
~~ minz ~~
Xem chi tiết
Lê Hải Đăng
Xem chi tiết
Đỗ Thị yến trang
Xem chi tiết