Gamer Susu

Bài tập 3: Ở bò tính trạng không có sừng trội hoàn toàn so với tính trạng sừng. Khi cho giao phối hai bò

thuần chủng con có sừng với con không có sừng được F1. Tiếp tục cho F1 giao được F2.

a. Lập sơ đồ lai của P và F.

b. Cho F1 lai phân tích thì kết quả như thế nào?

 

Ptc: Bò có sừng x Bò không sừng => F1: 100% Bò không sừng

=> Tính trạng không sừng là trội hoàn toàn so với có sừng 

Quy ước gen: Không sừng A >> a có sừng

a, Sơ đồ lai:

P: AA (Không sừng) x aa (có sừng)

G(P):A____________a

F1: Aa (100%)___Bò không sừng (100%)

b, Cho F1 lai phân tích: Aa (Không sừng) x aa (có sừng)

G(F1a): (1A:1a)______________________a

Fa: 1Aa:1aa (1 không sừng: 1 có sừng)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vy Thảo
Xem chi tiết
Thư2302
Xem chi tiết
giang đào phương
Xem chi tiết
Nguyễn thị b. Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Trang
Xem chi tiết
Ha Nguyen Van
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hiếu
Xem chi tiết
Mẫn Tuệ
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết