Vũ Linh Trang

Bài 6: Một tấm vải dài 36m. Lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải, mỗi mảnh vải dài 6/5m . Lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải. Hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần thứ hai dài bao nhiêu mét?

 

Phía sau một cô gái
1 tháng 12 2022 lúc 22:28

Số mét vải người ta cắt lần đầu là:  \(16\times\dfrac{6}{5}=19,2\left(m\right)\)

Số mét vải còn lại sau lần đầu cắt là:  \(36-19,2=16,8\left(m\right)\)

Số mét vải mỗi mảnh vãi cắt ra ở lần thứ hai là:

\(16,8:6=2,8\left(m\right)\)

Đáp số:  2,8 mét vải

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Bảo Uyên
Xem chi tiết
Minh Châu Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Tuệ
Xem chi tiết
Huyền Linh
Xem chi tiết
Win Trần Điển Anh
Xem chi tiết
jook12345
Xem chi tiết
Hoàng Thị Hường
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Quân
Xem chi tiết
người bí ẩn
Xem chi tiết
Trần Triệu  Mẫn
Xem chi tiết