Linh Kieu

Bài 5(3 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, lấy H là trung điểm của cạnh BC, D là trung
điểm của cạnh AC.
a) Chứng minh DHIAB,
b) Trên tia đối của tia HD lấy điểm E sao cho HD = HE, Chứng minh tứ giác BDCE
là hình bình hành và AD =EB.
c) Thêm điều kiện gì của tam giác ABC để tứ giác ABHD là hình thang cân?
đ) Gọi G là giao điểm của AH và BD, I là điểm đối xứng với G qua BC. Chứng minh
ba điểm E, 1, C thẳng hàng và EC = 3EI.
Mọi người giải gấp giúp em CÂU D với ạ . Em cảm ơn nhiều <3

 


Các câu hỏi tương tự
ngô đăng khôi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Thuỳ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thuỳ Linh
Xem chi tiết
Duyên Lương
Xem chi tiết
Hoàng Ninh
Xem chi tiết
bui thai hoc
Xem chi tiết
Đinh Ngọc MInh Phương
Xem chi tiết
Đỗ Diệu Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)