Đ.Vi

Bài 5: Cho đa thức A = 3x ^ 3 - 4x + 1 Tim đa thức B biết: a) B / A = 5x + 3 b) A. B = 3x ^ 4 + 6x ^ 3 - 4x ^ 2 - 7x + 2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:58

a: B=A(5x+3)

=(3x^3-4x+1)(5x+3)

=15x^4+9x^3-20x^2-12x+5x+3

=15x^4+9x^3-20x^2-7x+3

b: \(B=\dfrac{3x^4+6x^3-4x^2-7x+2}{3x^3-4x+1}\)

\(=\dfrac{3x^4-4x^2+x+6x^3-8x+2}{3x^3-4x+1}\)

=x+2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vương minh phong
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Tâm
Xem chi tiết
Lưu Nguyễn Hoài Anh
Xem chi tiết
chuthithuhuyen
Xem chi tiết
Đặng Thanh Vân
Xem chi tiết
Lê Ngọc Hà
Xem chi tiết
Trần Đức Hiếu
Xem chi tiết
Kang Taehyun
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nhật Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)