huy hoàng viết

Bài 4. Cho P(x) = x99 -100x98 +100x97 -100x96 +...+100x - 1. Tính P (99).

loading...  loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hà nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Thảo
Xem chi tiết
Marri
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Tịnh
Xem chi tiết
Đỗ Thiên thiên
Xem chi tiết
Jin Tiyeon
Xem chi tiết
truonggiang
Xem chi tiết
Ma Ngọc Linh
Xem chi tiết
BNTD
Xem chi tiết
huyền sún
Xem chi tiết