Nguyễn Ngọc Trâm

Bài 3: Tìm hai số chẵn có tổng là 2010, biết rằng giữa chúng có 4 số chẵn

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:26

Số thứ nhất là (2010-10):2=1000

Số thứ hai là 1000+10=1010

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Ly
Xem chi tiết
nguyễn thị hương giang
Xem chi tiết
Đào Ngọc Minh Thư
Xem chi tiết
Đào Bích Ngọc
Xem chi tiết
Lê Diên Hoàng Long
Xem chi tiết
Sakura
Xem chi tiết
Phạm Thị Quỳnh Trang
Xem chi tiết
trần minh phương
Xem chi tiết
nguyễn thiệu bảo châu
Xem chi tiết