Ái Băng Quách Nguyễn

Bài 3 nha các vị huynh đài👁👄👁 ( mai iem nộp rồi nên cần gấp ;((( )

Sunshine
26 tháng 9 lúc 5:25

Nửa chu vi: `120 : 2 = 60 m`.

Chiều rộng: `60 : (5+7) xx 5 = 25 m`.

Chiều dài: `60 - 25 = 35 m.`

`b,` Diện tích: `25 xx 35 = 875 m^2`

Diện tích lối đi: `875 xx 1/25 = 35 m^2`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoa Hớn Hở
Xem chi tiết
nguyen nhat minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoài Như
Xem chi tiết
Ngô Huyền Anh
Xem chi tiết
Flora Wendy Lucy
Xem chi tiết
Tạ Chi Linh
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Thuy Anh
Xem chi tiết
LêHữuTrí
Xem chi tiết
Lưu Thị Dung
Xem chi tiết
minh tâm lưu
Xem chi tiết