Nguyễn Ngọc Trâm

Bài 3: Người bán hàng có 1 bao gạo. Lần đầu bán 3kg, lần sau bán số gạo còn lại.Cuối cùng trong bao còn 18kg. Hỏi llúc đầu bao gạo đó có bao nhiêu kg gạo?

                                                           Giải

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:19

Sửa đề: Lần sau bán 3/10 số gạo còn lại:

21kg gạo chiếm:

1-3/10=7/10

Tổng số gạo ban đầu là:

21:7/10=30(kg)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
minhquangabc12345
Xem chi tiết
minhquangabc12345
Xem chi tiết
Nguyễn Hạnh
Xem chi tiết
Công chúa ngủ trong rừng
Xem chi tiết
tran thy an
Xem chi tiết
Tạ Hà Thanh Hải
Xem chi tiết
Hồ Thái Bảo Trang
Xem chi tiết
Hoàng Phương Anh a
Xem chi tiết
Dương Nhật Mai
Xem chi tiết