Nguyễn Hân

Bài 3: Cho V lít HCl 2M tác dụng V lít dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được 14,35g kết tủa. a, xác định V HCl, V AgNO3 b, xác định CM dung dịch thu đc sau p/ung

hnamyuh
6 tháng 7 lúc 0:01

a) $HCl + AgNO_3 \to AgCl + HNO_3$

$n_{HCl} = n_{AgNO_3} = n_{AgCl} = \dfrac{14,35}{143,5} = 0,1(mol)$

$V_{dd\ HCl} = \dfrac{0,1}{2} = 0,05(lít)$

Thiếu nồng độ dung dịch $AgNO_3$ nên không thể tính thể tích

b)

$n_{HNO_3} = n_{AgCl} = 0,1(mol)$
$C_{M_{HNO_3}} = \dfrac{0,1}{0,05 + V_{dd\ AgNO_3}}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự