nghia

Bài 1:Thực hiện phép tính

a,(5-2x)(x+3)-4x(x+2)                   b,(3x+1)(x-3)-4(x+2)(x-2)

c,3(x-4)(x+3)+(x-5)(x+3)               d,2x(x-4)+(3x-1)(2x-5)

Bài 2:Tìm x biết

a,5x(x+3)-(5x+2)(x+3)=7

b,(3x-1)(3x+2)-9(x+2)(x-2)=10

c,(x+1)(2x-5)+2(3-x)(x+2)=7

d,(1-3x)(x+2)+3x(x-5)=8


Các câu hỏi tương tự
nghia
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Teresa Amy
Xem chi tiết
Cao Ngọc Kỳ
Xem chi tiết
Trần Huyền My
Xem chi tiết
Long
Xem chi tiết
to tien cuong
Xem chi tiết
Jonathan Galindo
Xem chi tiết
hoàngngiyen
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)