Anh Như

Bài 10. Đọc các câu sau và thực hiện yêu cầu ở dưới:

– Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy.

                                                                    (Sự tích Hồ Gươm)

– Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi.

                                                                    (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)

– Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khoẻ mạnh như thần.

                                                                    (Con Rồng cháu Tiên)

a) Hãy giải nghĩa từ in đậm trong các câu văn trên. Cho biết các từ đó dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.

b) Đặt ba câu với các từ in đậm trên dùng với nghĩa khác với nghĩa vừa xác định.

Bài 11Cho từ xanh

a) Hãy đặt câu có từ xanh dùng với nghĩa gốc.

b) Hãy đặt câu có từ xanh dùng với nghĩa chuyển.

Bài 12Trong các ví dụ sau, hiện tượng nào là đồng âm, hiện tượng nào là nhiều nghĩa?

a) Mũi tên, mũi tẹt

b) Chăn mây, chân trời

c) Sợi mây, đám mây

d) Sổ ba, ba mẹ

Bài 13. Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau:

a) Cánh đồng – tượng đồng – một nghìn đồng.

b) Hòn đá – đá bóng.

c) Ba và má – ba tuổi.

Bài 14. Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước.

– Bàn (bàn: đồ dùng bằng gỗ có mặt phẳng và chân đứng; bàn: trao đổi ý kiến).

– Cờ (cờ: vật làm bằng vải lụa, có kích cỡ, màu sắc nhất định, tượng trưng cho một quốc gia hay một tổ chức nào đó; cờ: trò chơi thể thao, đi các quân theo những kẻ ô nhất định).

– Nước (nước: chất lỏng, không màu, không mùi, không vị; nước: vùng đất có nhiều người hay nhiều dân tộc cùng sinh sống)..

Bài 11:

a: Nước biển xanh quá.

b: Nhìn bạn thật xanh xao và mệt mỏi.

Bài 14:

a: Chúng tôi có 2 cái bàn.

Chúng tôi đang bàn về công việc.

b: Cờ Việt Nam có hai màu là Vàng và Đỏ

Chúng tôi đang chơi cờ vua.

c: Nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C

Đất nước của tôi là Việt Nam.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Diệp 6A5 C2...
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Huy
Xem chi tiết
Nguyen thanh chuc 0811
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Thu Hằng Dương Thị
Xem chi tiết
Thảo Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền My
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp 6A5 C2...
Xem chi tiết
Vũ Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Vũ Quỳnh Chi
Xem chi tiết